ORGANİZASYON VE BİLİMSEL KURUL

Organizasyon Komitesi

Başkan

 • Dr. Kerim ÇETİNKAYA

Karabük Üniversitesi

Başkan Yardımcısı

 • Dr. Burhan DUMAN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Koray ÖZSOY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Başkan Yardımcısı

 • Dr. Okan ORAL

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. Kıyas KAYAALP

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

 • Dr. M. Cengiz KAYACAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Dr. Okyay KAYNAK

Boğaziçi Üniversitesi

 • Dr. Mustafa Özgür YAYLI

Uludağ Üniversitesi

 • Dr. N. Nnamdi Ekere

Wolverhampton University (UK)

 • Dr. Hüseyin Rıza BÖRKLÜ

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Mustafa KURT

Marmara Üniversitesi

 • Dr. Metin Orhan KAYA

İstanbul Teknik Üniversitesi

 • Dr. Krzysztof Nadolny

Koszalin University of Technology

 • Dr. Cem SİNANOĞLU

Erciyes Üniversitesi

 • Dr. Salih ÖZER

Muş Alparslan Üniversitesi

 • Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Dr. Y. Cengiz TOKLU

Beykent Üniversitesi

 • Dr. Yılmaz GÜR

Balıkesir Üniversitesi

 • Dr. Numan ÇELEBİ

Sakarya Üniversitesi

 • Dr. Erkan BAHÇE

İnönü Üniversity

 • Dr. Vehbi BALAK

Harran Üniversitesi

 • Dr. Selçuk MISTIKOĞLU

İskenderun Teknik Üniversitesi

 • Dr. Mehmet ERMURAT

K.M Sütçü İmam Üniversitesi

 • Dr. Ahmet FENERCİOĞLU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

 • Dr. Özgür KİLİT

Yaşar Üniversitesi

 • Dr. Selahattin Budak

Gümüşhane Üniversitesi

 • Dr. Ufuk ULUSAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

 • Dr. Murat MAYDA

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

 • Dr. Erkan Türker BORAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Yürütme Kurulu

 • Dr. Emeka Amalu

Teesside University (UK)

 • Dr. Mustafa BOZDEMİR

Kırıkkale Üniversitesi

 • Dr. Arif ÖZKAN

Kocaeli Üniversitesi

 • Dr. Pınar  DEMİRCİOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi

 • Dr. Arif GÖK

Amasya Üniversitesi

 • Dr. Savaş DİLİBAL

İstanbul Gedik Üniversitesi

 • Dr. İbrahim ÇİFTCİ

Karatekin Üniversitesi

 • Dr. Ahmet İhsan AYTEK

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 • Dr. Aytaç GÖREN

Dokuz Eylül Üniversitesi

 • Dr. Ender YILDIRIM

Çankaya Üniversitesi

 • Dr. Hakan KALKAN

Atılım Üniversitesi

 • Dr. Harun YAKA

Amasya Üniversitesi

 • Dr. Hatice EVLEN

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Ömer ANDAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • Dr. Ömer EYERCİOĞLU

Gaziantep Üniversitesi

 • Dr. Necdet GEREN

Çukurova Üniversitesi

 • Dr. Mustafa TUNCER

Dumlupınar Üniversitesi

 • Dr. Serdar SALMAN

Milli Savunma Üniversitesi

 • Dr. Bedri TUÇ

Başkent Üniversitesi

 • Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR

İstanbul Üniversitesi

 • Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ

Yıldız Teknik Üniversitesi

 • Dr. Mustafa Kemal KÜLEKCİ

Tarsus Üniversitesi

 • Dr. Levent TURHAN

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi-Malzeme Enstitüsü

 • Dr. Ferdi SÖNMEZ

Arel Üniversitesi

 • Dr. Aydın ÜLKER

İzmir Katip Çelebi University

Yürütme Kurulu

 • Dr. Ahmet CAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

 • Dr. Ahu ÇELEBİ

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Fuat KARTAL

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. İhsan TOKTAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Dr. Sevtap AYTUĞ

İstanbul Gelişim Üniversitesi

 • Dr. Berat Barış BULDUM

Mersin Üniversitesi

 • Dr. İsmail OVALI

Pamukkale Üniversitesi

 • Dr. Kezban CANDOĞAN

Ankara Üniversitesi

 • Dr. Köksal ERENTÜRK

Atatürk Üniversitesi

 • Dr. Mustafa ACARER

Selçuk Üniversitesi

 • Dr. Mustafa AYDIN

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Mustafa AYYILDIZ

Düzce Üniversitesi

 • Dr. Senai YALÇINKAYA

Marmara Üniversitesi

 • Dr. Serap ÇELEN

Ege Üniversitesi

 • Dr. Süheyla Yerel KANDEMİR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 • Dr. Zeynep ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT

Uşak Üniversitesi

 • Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ

Bülent Ecevit Üniversitesi

 • Dr. Vedat TAŞKIN

Trakya Üniversitesi

 • Dr. Hülya ÇAKMAK

Hitit Üniversitesi

 • Dr. Candan DEDELİOĞLU

Yalova Üniversitesi

 • Dr. Süleyman ŞİMŞEK

İstanbul Aydın Üniversitesi

 • Dr. Deniz UZUNSOY

Bursa Teknik Üniversitesi

 • Dr. Abdullah ALTIN

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

 • Dr. Meseret Tuba GÜLPINAR

İstanbul Okan University

 • Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU

OSTIM Teknik Üniversitesi

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

 • Dr. Ahu ÇELEBİ

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Abdullah TOGAY

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Abdullah ÖZSOY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Adnan ÇALIK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Arif GÖK

Amasya Üniversitesi

 • Dr. Arif ÖZKAN 

Kocaeli Üniversitesi

 • Dr. Arif UZUN

Kastamonu Üniversity

 • Dr. Berat Barış BULDUM

Mersin Üniversitesi

 • Dr. Bedri TUÇ

Başkent Üniversitesi

 • Dr. Bekir YALÇIN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Binnur SAĞBAŞ

Yıldız Technical Üniversitesi

 • Dr. Burhan DUMAN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ

Yıldız Technical Üniversitesi

 • Dr. Cem SİNANOĞLU

Erciyes Üniversitesi

 • Dr. David Hughes

Teesside Üniversitesi (UK)

 • Dr. Emeka  Amalu

Teesside Üniversitesi (UK)

 • Dr. Enver Atik

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Fadime ŞİMŞEK

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. Fatih TAYLAN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Fuat KARTAL

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. Gözde Sultan ALTUĞ PEDÜK

North Carolina Üniversitesi (USA)

 • Dr. Gabriel Takyi

Kwame Nkrumah Üniversitesi of Science and Technology(GHA)

 • Dr. H. Kürşad SEZER

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Hakan YILMAZER

Yıldız Technical Üniversitesi

 • Dr. Hakan ADA

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. H. Rıza BÖRKLÜ

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Halime KENAR

Kocaeli Üniversitesi

 • Dr. Hatice EVLEN

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Haydar ŞAHİN

İstanbul Gedik Üniversitesi

 • Dr. H. Kürşat ÇELİK

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. İhsan TOKTAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Dr. Murat MAYDA

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi

 • Dr. Deniz UZUNSOY

Bursa Teknik Üniversitesi

 • Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ

Marmara Üniversitesi

 • Dr. Erkan Türker BORAN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

 • Dr. Yüksel ÜNAL

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 • Dr. Hüseyin GÖKÇE

Çankırı Karatekin Üniversitesi

 • Dr. İbrahim SEVİM

Karamanoglu Mehmet Bey Üniversitesi

 • Dr. Meseret Tuba GÜLPINAR

İstanbul Okan University

 • Dr. Ahmet CAN

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bilim Kurulu

 • Prof Khumbulani Mpofu

Tshwane Üniversitesi of Technology (ZAF)

 • Dr. Kadir GÖK

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Kerim ÇETİNKAYA

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Kıyas KAYAALP

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Koray ÖZSOY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Köksal ERENTÜRK

Atatürk Üniversitesi

 • Dr. Krzysztof Nadolny

Koszalin University of Technology

 • Dr. M. Cengiz KAYACAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Dr. Mehmet Emin AYDIN

Üniversitesi of the West of England (UK)

 • Dr. M. Mahir SOFU

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Melek USAL              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ

Bülent Ecevit Üniversitesi

 • Dr. Michael BOZLAR

Princeton Üniversitesi (USA)

 • Dr. Mostafa RANJBAR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Dr. Musa YILDIRIM

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Mustafa AYDIN

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Mustafa Kemal YILDIZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 • Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 • Dr. Mustafa YAŞAR

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Mustafa AYDIN

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Mustafa KURT

Marmara Üniversitesi

 • Dr. Mustafa BOZDEMİR

Kırıkkale Ünviversitesi

 • Dr. Necdet GEREN

Çukurova Üniversitesi

 • Dr. Nermin DEMİRKOL

Kocaeli Üniversitesi

 • Dr. N. Nnamdi EKERE

Wolverhampton University (UK)

 • Dr. Nuri ÇAĞLAYAN

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. Nihat YILMAZ              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Nizamettin KAHRAMAN       

Karabük Üniversitesi

 • Prof. Ola Harrysson

North Carolina State University

 • Dr. Oğuzhan YILMAZ

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Okan ORAL

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. Ömer ANDAÇ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 • Dr. Ömer EYERCİOĞLU

Gaziantep Üniversitesi

 • Dr. Ömer KARABIYIK              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Ömür TOSUN

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. Levent TURHAN

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi-Malzeme Enstitüsü

 • Dr. Abdullah ALTIN

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi

 • Dr. Harun GÖKÇE

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma Geliştirme Enstitüsü

 • Dr. Ferdi SÖNMEZ

Arel Üniversitesi

 • Dr. Kutlay SEVER

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Bilim Kurulu

 • Dr. Özgür CENGİZ

Afyon Kocatepe Üniversitesi

 • Dr. Özgür Selvi

Kırıkkale Üniversitesi

 • Dr. Özkan ÖZ

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Özlem YALÇIN

Koç Üniversitesi

 • Dr. Paweł Sutowski

Koszalin University of Technology

 • Prof. Wojciech Kaplonek

Koszalin University of Technology

 • Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU

Adnan Menderes Üniversitesi

 • Dr. Pınar Yılgör HURİ

Ankara Üniversitesi

 • Dr. Ramazan KAÇAR

Karabük Üniversitesi

 • Prof. Russell King

North Carolina State University

 • Dr. Rüştü Murat DEMİRER

Üsküdar Üniversitesi

 • Dr. Sabri KOÇER

Necmettin Erbakan Üniversitesi

 • Dr. Salman NISAR

National University of Sciences & Technolgy (PK)

 • Dr. Savaş DİLİBAL

İstanbul Gedik Üniversitesi

 • Dr. Seçkin ERDEN

Ege Üniversitesi

 • Dr. Senai YALÇINKAYA

Marmara Üniversitesi

 • Dr. Serap ÇELEN

Ege Üniversitesi

 • Dr. Serkan ÇAŞKA

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Suat ALTUN

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Sunullah ÖZBEK

İstanbul Gedik Üniversitesi

 • Dr. Süheyla Yerel KANDEMİR

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

 • Dr. Süleyman BİLGİN

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. Süleyman GÜNDÜZ

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR

İstanbul Üniversitesi

 • Tahsin Tecelli ÖPÖZ

Liverpool John Moores University (UK)

 • Dr. Tamer SARAÇYAKUPOĞLU

OSTIM Teknik Üniversitesi

 • Dr. Taylan Daş

Kırıkkale Üniversitesi

 • Prof Valentine Ekechukwu

University of Nigeria (NG)

 • Dr. Volkan KOVAN

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. Y. Cengiz TOKLU

Beykent Üniversitesi

 • Dr. Yusuf ŞAHİN

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Zekeriya YERLİKAYA

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. Zeynep Ömeroğulları BAŞYİĞİT

Uşak Üniversitesi

 • Dr. Hülya ÇAKMAK

Hitit Üniversitesi

 • Dr. Hüseyin GÜRÜLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

 • Dr. Ahmet Ali Süzen

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Candan DEDELİOĞLU

Yalova Üniversitesi

 • Dr. Ulvi ŞEKER

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Aydın ÜLKER

İzmir Katip Çelebi University

 • Dr. Ahmed BELAADI

University of 20 aout 1955 Skikda, Algeria

...