ORGANİZASYON VE BİLİMSEL KURUL

Organizasyon Komitesi

Başkan

 • Dr. Kerim ÇETİNKAYA

Karabük University

Başkan Yardımcısı

 • Dr. Burhan DUMAN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Koray ÖZSOY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Başkan Yardımcısı

 • Dr. Okan ORAL

Akdeniz University

 • Dr. Kıyas KAYAALP

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

 • Dr. M. Cengiz KAYACAN

Süleyman Demirel University

 • Dr. Okyay KAYNAK

Boğaziçi University

 • Dr. Mustafa Özgür YAYLI

Uludağ University

 • Dr. N. Nnamdi Ekere

Wolverhampton University (UK)

 • Dr. Hüseyin Rıza BÖRKLÜ

Gazi University

 • Dr. Mustafa KURT

Marmara University

 • Dr. Metin Orhan KAYA

İstanbul Technical University

 • Dr. Krzysztof Nadolny

Koszalin University of Technology

 • Dr. Cem SİNANOĞLU

Erciyes University

 • Dr. Salih ÖZER

Muş Alparslan University

 • Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA

Eskişehir Osmangazi University

 • Dr. Y. Cengiz TOKLU

Okan University

 • Dr. Yılmaz GÜR

Balıkesir University

 • Dr. Numan ÇELEBİ

Sakarya University

 • Dr. Erkan BAHÇE

İnönü Üniversity

 • Dr. Vehbi BALAK

Harran University

 • Dr. Selçuk MISTIKOĞLU

İskenderun Technical University

 • Dr. Mehmet ERMURAT

K.M Sütçü İmam University

 • Dr. Ahmet FENERCİOĞLU

Gaziosmanpaşa University

 • Dr. Özgür KİLİT

Yaşar University

 • Dr. Selahattin Budak

Gümüşhane University

 • Dr. Ufuk ULUSAN

Mimar Sinan Güzel Sanatlar University

 • Dr. Murat MAYDA

Karamanoğlu Mehmet Bey University

 • Dr. Erkan Türker BORAN

Sağlık Bilimleri University

Yürütme Kurulu

 • Dr. Emeka Amalu

Teesside University (UK)

 • Dr. Mustafa BOZDEMİR

Kırıkkale University

 • Dr. Arif ÖZKAN

Kocaeli University

 • Dr. Pınar  DEMİRCİOĞLU

Adnan Menderes University

 • Dr. Arif GÖK

Amasya University

 • Dr. Savaş DİLİBAL

İstanbul Gedik University

 • Dr. İbrahim ÇİFTCİ

Karatekin University

 • Dr. Ahmet İhsan AYTEK

Mehmet Akif Ersoy University

 • Dr. Aytaç GÖREN

Dokuz Eylül University

 • Dr. Ender YILDIRIM

Çankaya University

 • Dr. Hakan KALKAN

Atılım University

 • Dr. Harun YAKA

Amasya University

 • Dr. Hatice EVLEN

Karabük University

 • Dr. Ömer ANDAÇ

Ondokuz Mayıs University

 • Dr. Ömer EYERCİOĞLU

Gaziantep University

 • Dr. Necdet GEREN

Çukurova University

 • Dr. Mustafa TUNCER

Dumlupınar University

 • Dr. Serdar SALMAN

Milli Savunma University

 • Dr. Bedri TUÇ

Başkent University

 • Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR

İstanbul University

 • Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ

Yıldız Technical University

 • Dr. Mustafa Kemal KÜLEKCİ

Tarsus University

 • Dr. Levent TURHAN

TÜBİTAK-Marmara Research Center-Materials Institute

Yürütme Kurulu

 • Dr. Ahmet CAN

Necmettin Erbakan University

 • Dr. Ahu ÇELEBİ

Celal Bayar University

 • Dr. Fuat KARTAL

Kastamonu University

 • Dr. İhsan TOKTAŞ

Yıldırım Beyazıt University

 • Dr. Sevtap AYTUĞ

İstanbul Gelişim University

 • Dr. Barış Berat BULDUM

Mersin University

 • Dr. İsmail OVALI

Pamukkale University

 • Dr. Kezban CANDOĞAN

Ankara University

 • Dr. Köksal ERENTÜRK

Atatürk University

 • Dr. Mustafa ACARER

Selçuk University

 • Dr. Mustafa AYDIN

Celal Bayar University

 • Dr. Mustafa AYYILDIZ

Düzce University

 • Dr. Senai YALÇINKAYA

Marmara University

 • Dr. Serap ÇELEN

Ege University

 • Dr. Süheyla Yerel KANDEMİR

Bilecik Şeyh Edebali University

 • Dr. Zeynep ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT

Uşak University

 • Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ

Bülent Ecevit University

 • Dr. Vedat TAŞKIN

Trakya University

 • Dr. Hülya ÇAKMAK

Hitit University

 • Dr. Candan DEDELİOĞLU

Yalova University

 • Dr. Süleyman ŞİMŞEK

İstanbul Aydın University

 • Dr. Deniz UZUNSOY

Bursa Teknik University

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

 • Dr. Ahu ÇELEBİ

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Abdullah TOGAY

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Abdullah ÖZSOY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Adnan ÇALIK

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Arif GÖK

Amasya Üniversitesi

 • Dr. Arif ÖZKAN 

Kocaeli Üniversitesi

 • Dr. Arif UZUN

Kastamonu Üniversity

 • Dr. Barış BULDUM

Mersin Üniversitesi

 • Dr. Bedri TUÇ

Başkent University

 • Dr. Bekir YALÇIN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Binnur SAĞBAŞ

Yıldız Technical Üniversitesi

 • Dr. Burhan DUMAN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Cem Bülent ÜSTÜNDAĞ

Yıldız Technical Üniversitesi

 • Dr. Cem SİNANOĞLU

Erciyes Üniversitesi

 • Dr. David Hughes

Teesside Üniversitesi (UK)

 • Dr. Emeka  Amalu

Teesside Üniversitesi (UK)

 • Dr. Enver Atik

Celal Bayar University

 • Dr. Fadime ŞİMŞEK

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. Fatih TAYLAN              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Fuat KARTAL

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. Gözde Sultan ALTUĞ PEDÜK

North Carolina Üniversitesi (USA)

 • Dr. Gabriel Takyi

Kwame Nkrumah Üniversitesi of Science and Technology(GHA)

 • Dr. H. Kürşad SEZER

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Hakan YILMAZER

Yıldız Technical Üniversitesi

 • Dr. Hakan ADA

Kastamonu Üniversitesi

 • Dr. H. Rıza BÖRKLÜ

Gazi Üniversitesi

 • Dr. Halime KENAR

Kocaeli Üniversitesi

 • Dr. Hatice EVLEN

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Haydar ŞAHİN

İstanbul Gedik Üniversitesi

 • Dr. H. Kürşat ÇELİK

Akdeniz Üniversitesi

 • Dr. İhsan TOKTAŞ

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Dr. Murat MAYDA

Karamanoğlu Mehmet Bey University

 • Dr. Deniz UZUNSOY

Bursa Teknik University

 • Dr. Oğuzhan GÜNDÜZ

Marmara University

 • Dr. Erkan Türker BORAN

Sağlık Bilimleri University

Bilim Kurulu

 • Prof Khumbulani Mpofu

Tshwane Üniversitesi of Technology (ZAF)

 • Dr. Kadir GÖK

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Kerim ÇETİNKAYA

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Kıyas KAYAALP

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Koray ÖZSOY

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Köksal ERENTÜRK

Atatürk Üniversitesi

 • Dr. Krzysztof Nadolny

Koszalin University of Technology

 • Dr. M. Cengiz KAYACAN

Süleyman Demirel Üniversitesi

 • Dr. Mehmet Emin AYDIN

Üniversitesi of the West of England (UK)

 • Dr. Melek USAL              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ

Bülent Ecevit Üniversitesi

 • Dr. Michael BOZLAR

Princeton Üniversitesi (USA)

 • Dr. Mostafa RANJBAR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 • Dr. Musa YILDIRIM

Karabük Üniversitesi

 • Dr. Mustafa AYDIN

Celal Bayar Üniversitesi

 • Dr. Mustafa Kemal YILDIZ

Afyon Kocatepe University

 • Dr. Mustafa Özgür ÖTEYAKA

Eskişehir Osmangazi University

 • Dr. Mustafa YAŞAR

Karabük University

 • Dr. Mustafa AYDIN

Karabük University

 • Dr. Mustafa KURT

Marmara University

 • Dr. Mustafa BOZDEMİR

Kırıkkale Ünviversitesi

 • Dr. Necdet GEREN

Çukurova University

 • Dr. Nermin DEMİRKOL

Kocaeli University

 • Dr. N. Nnamdi EKERE

Wolverhampton University (UK)

 • Dr. Nuri ÇAĞLAYAN

Akdeniz University

 • Dr. Nihat YILMAZ              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Nizamettin KAHRAMAN       

Karabük University

 • Prof. Ola Harrysson

North Carolina State University

 • Dr. Oğuzhan YILMAZ

Gazi University

 • Dr. Okan ORAL

Akdeniz University

 • Dr. Ömer ANDAÇ

Ondokuz Mayıs University

 • Dr. Ömer EYERCİOĞLU

Gaziantep University

 • Dr. Ömer KARABIYIK              

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 • Dr. Ömür TOSUN

Akdeniz University

 • Dr. Levent TURHAN

TÜBİTAK-Marmara Research Center-Materials Institute

Bilim Kurulu

 • Dr. Özgür CENGİZ

Afyon Kocatepe University

 • Dr. Özgür Selvi

Kırıkkale University

 • Dr. Özkan ÖZ

Karabük University

 • Dr. Özlem YALÇIN

Koç University

 • Dr. Paweł Sutowski

Koszalin University of Technology

 • Prof. Wojciech Kaplonek

Koszalin University of Technology

 • Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU

Adnan Menderes University

 • Dr. Pınar Yılgör HURİ

Ankara University

 • Dr. Ramazan KAÇAR

Karabük University

 • Prof. Russell King

North Carolina State University

 • Dr. Rüştü Murat DEMİRER

Üsküdar University

 • Dr. Sabri KOÇER

Sabri Koçer University

 • Dr. Salman NISAR

National University of Sciences & Technolgy (PK)

 • Dr. Savaş DİLİBAL

İstanbul Gedik University

 • Dr. Seçkin ERDEN

Ege University

 • Dr. Senai YALÇINKAYA

Marmara University

 • Dr. Serap ÇELEN

Ege University

 • Dr. Serkan ÇAŞKA

Celal Bayar University

 • Dr. Suat ALTUN

Karabük University

 • Dr. Sunullah ÖZBEK

İstanbul Gedik University

 • Dr. Süheyla Yerel KANDEMİR

Bilecik Şeyh Edebali University

 • Dr. Süleyman BİLGİN

Akdeniz University

 • Dr. Süleyman GÜNDÜZ

Karabük University

 • Dr. Şah İsmail KIRBAŞLAR

İstanbul University

 • Tahsin Tecelli ÖPÖZ

Liverpool John Moores University (UK)

 • Dr. Tamer Saraç YAKUPOĞLU

Ataşehir Adıgüzel Vocational School

 • Dr. Taylan Daş

Kırıkkale University

 • Prof Valentine Ekechukwu

University of Nigeria (NG)

 • Dr. Volkan KOVAN

Akdeniz University

 • Dr. Yusuf Cengiz TOKLU

Okan University

 • Dr. Yusuf ŞAHİN

Gazi University

 • Dr. Zekeriya YERLİKAYA

Kastamonu University

 • Dr. Zeynep Ömeroğulları BAŞYİĞİT

Uşak University

 • Dr. Hülya ÇAKMAK

Hitit University

 • Dr. Hüseyin GÜRÜLER

Muğla Sıtkı Koçman University

 • Dr. Ahmet Ali Süzen

Isparta Uygulamalı Bilimler University

 • Dr. Candan DEDELİOĞLU

Yalova University

...